pl

Przełom w Gminie Nysa. Pozyskano fundusze na badawczy odwiert geotermalny

Nysa znalazła się w nielicznym gronie miast, które pozyskały pieniądze  na odwiert związany z geotermią. 24 listopada br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło listę gmin, które otrzymają dofinansowanie na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Warto wspomnieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z którego pochodzą fundusze) od kilku lat wspiera intensywnie rozwój geotermii w Polsce poprzez liczne programy, przekazując setki milionów złotych na ten cel. W naszej gminie o geotermii mówiło się już od dawna. Pierwsze badania zlecono już w 2010 roku. Dzięki tym specjalistycznym pomiarom dokonano wstępnej oceny warunków geotermalnych na terenie Nysy. Określono również najbardziej korzystną lokalizację przyszłego odwiertu geotermalnego przy ul. Saperskiej, niedaleko miejskiego kąpieliska. Kilka lat trwało opracowanie specjalistycznej dokumentacji związanej z odwiertem a sam wniosek o dofinansowanie tego zadania złożono, w listopadzie 2022 roku. Ta wyjątkowa inwestycja, to pierwszy krok Gminy Nysa w kierunku możliwości skorzystania ze źródeł odnawialnej energii. Wykonanie tego odwiertu może nie tylko zrewolucjonizować miejską infrastrukturę energetyczną, ale z pewnością stanie się jednym z elementów budowania gospodarki o „obiegu zamkniętym” czyli takiej, która, w interesie mieszkańców, wykorzystuje wszystkie dostępne zasoby gminy. Jeśli podczas prac wiertniczych potwierdzą się dobre parametry wody będzie ją można wykorzystać do celów ciepłowniczych. W kolejnej fazie realizacji, projekt zakłada bowiem budowę ciepłowni geotermalnej w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertu, która w przyszłości będzie współpracować z siecią ciepłowniczą należącą obecnie do Nyskiej Energetyki Cieplnej. Samorząd i spółka podpisały już list intencyjny o wzajemnej współpracy. Koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota około 20 mln zł. Pozyskane dofinansowanie zabezpiecza niemalże 100% kosztów realizacji obecnego zadania.
- Ten innowacyjny projekt wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim potwierdza nasze zaangażowanie w poszukiwanie nowych i co najważniejsze ekologicznych źródeł energii. Warto podkreślić, że Gmina Nysa, staje się pionierem w regionie w realizacji projektów, które w przyszłości przyniosą ogromne korzyści dla mieszkańców Nysy i środowiska - mówi Piotr Bobak, Sekretarz Miasta.
 

Polecane trasy

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...