pl

Porządek obrad Rady Młodzieżowej w Nysie

W dniu 18 grudnia 2023 r. o godzinie 14.30 odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady VI kadencji. Porządek obrad:
  1. Sprawy organizacyjne - otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego Młodzieżowej Rady w Nysie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Ślubowanie.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Wybór Sekretarza obrad Młodzieżowej Rady w Nysie.
  6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady w Nysie.
  7. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady w Nysie.
  8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad.

Biuro Rady

Urząd Miejski w Nysie

Polecane trasy

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji. 

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...