pl

Podsumowanie Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023”

W dniu 12 grudnia 2023 r. miejsce miało podsumowanie ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, podczas którego Z-ca Burmistrza Nysy – Marek Rymarz wręczył nagrody 38 uczniom nyskich szkół, którzy zostali wyróżnieni w konkursach w ramach kampanii, w tym jedna osoba otrzymała wyróżnienie specjalne i nagrodę - słuchawki bezprzewodowe. W 2023 roku w kampanii ZTU uczestniczyło 9 szkół z terenu Gminy Nysa, łącznie: 3.123 uczniów w 3 grupach wiekowych oraz 19 nauczycieli-koordynatorów. Gmina Nysa uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł od 2006 r. Szkoły, które przystąpiły do realizacji celów kampanii, otrzymały bogaty pakiet materiałów edukacyjnych, a także otrzymały materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli oraz dyplomy dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach Kampanii. Kampania w 2023 roku odbyła się pod hasłem „Rosnę zdrowo!”. Główne cele kampanii:
  • edukacja uczniów w zakresie zdrowego stylu życia, uwzględniającego takie obszary jak: zdrowe odżywanie, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, dobre relacje szkolne oraz rodzinne;
  • promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy;
  • wsparcie wychowawcze rodziców, w tym wskazanie środowiska rodzinnego, jako tego, który stanowi najważniejszy czynniki ochronny przed zachowaniami ryzykownymi.
  W 2023 roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zorganizowane zostały dwa konkursy:
  • literacko-plastyczny: „Rosnę zdrowo!”,
  • na projekt plakatu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych: „Mój pomysł na zdrowie”.
Laureatom gratulujemy, a koordynatorom dziękujemy za zaangażowanie w realizację celów kampanii.

Polecane trasy

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji. 

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...