pl

Dodatek osłonowy w roku 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł. Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi: – 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, – 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, – 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, – 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób, oraz podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem: – 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, – 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, – 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, – 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A, za pośrednictwem poczty polskiej lub elektronicznie. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Polecane trasy

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...