pl

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich na potrawę pn. „Smaki Ziemi Nyskiej”

Gmina Nysa organizuje konkurs kulinarny na najlepszą potrawę pn. „Smaki Ziemi Nyskiej”,  którego celem jest identyfikacja i promowanie dziedzictwa kulinarnego, w tym lokalnych produktów i potraw, a także inicjowanie działań spajających lokalną społeczność. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy Nysa, wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1179) prezentujących przygotowane przez siebie potrawy podczas spotkania w świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich w dniu 7 marca 2024 r. o godzinie 17.00. Zgłoszenia na konkurs może dokonać Koło Gospodyń Wiejskich przesyłając kartę zgłoszenia. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może zgłosić do konkursu jedną potrawę w jednej z dwóch kategorii: Kategoria I: Potrawa wytrawna Kategoria II: Potrawa na słodko Na zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy czekamy do dnia 1 marca 2024 r. 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: j.olejnik@www.nysa.pl, 2) osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nysie na adres: Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.   O zachowaniu terminu decyduje faktyczna data wpływu karty zgłoszeniowej do Urzędu Miejskiego w Nysie. Na uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe, których łączna pula wynosi 7.300,00 zł. Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela: Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, tel. 77 4080648. Zachęcamy do udziału.  

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...