pl

Kościół po latach doczeka się remontu

27 marca br. podpisano umowę na remont elewacji Kościoła P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie od strony ul. Emilii Gierczak wraz z wieżami.
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Remont z Rządowego Program Odbudowy Zabytków

Umowę między Gminą Nysa, a Parafią podpisali Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz oraz Ks. Piotr Burczyk. - Przygotowanie wstępnej dokumentacji przygotowaliśmy już w roku 2000 - mówi proboszcz parafii. - Pozyskane środki pozwolą na remont zachodniej elewacji łącznie z wieżami. To oczywiście tylko część naszych potrzeb w tym zakresie.    Promesa:  NR Edycja2RPOZ/2023/3354/PolskiLad Całkowita wartość inwestycji: 2 994 800,00 zł Kwota dofinansowania: 2 934 005,56 zł Udział własny: 2,03% Kwota udziału własnego: 60 794,44Nazwa zadania: Remont elewacji Kościoła P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie od strony ul. Emilii Gierczak wraz z wieżami (bez kopuł)

Opis Inwestycji: Zakres obejmuje prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie sakralnym – Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 922/64 decyzją z dnia 30.05.1964 r. Zbudowany w XVII w. barokowy kościół murowany, jednonawowy z kaplicami i emporami po bokach oraz dwiema wieżami, o wysokiej wartości historycznej i artystycznej, zwany „perłą śląskiego baroku”. Podmiotem wnioskującym o dotację jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, ul. Bracka 18.

Prace będą prowadzone na elewacji zachodniej oraz wieżach, w tym:

– prace konserwatorskie przy elementach z granitu, piaskowca oraz marmuru: kompleksowa konserwacja elementów kamiennych ściśle wg wytycznych programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez OWKZ, decyzja nr 127/N/2022 z dnia 02.03.2022 r., oczyszczenie elementów z nalotów i uszkodzonych starych powłok;

– prace konserwatorskie przy elementach z zapraw: usunięcie wadliwych tynków wtórnych, impregnacja wzmacniająca oraz wklejenie odspojonych tynków pierwotnych, klejenie uszkodzonych elementów sztukatorskich, odsolenia, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów sztukatorskich;

– prace konserwatorskie elementów drewnianych oraz z żelaza i stali, kompleksowa konserwacja elementów kamiennych ściśle według wytycznych programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez OWKZ, oczyszczenie elementów z nalotowi uszkodzonych starych powłok;

– obróbki blacharskie: wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich na nowe z blachy miedzianej;

– roboty malarskie; farby fasadowe krzemianowe według wzornika kolorów po zatwierdzeniu przez nadzór konserwatorski;

– montaż i demontaż rusztowań;

– prace dokumentacyjne i inwentaryzacyjne.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 30.11.2024 r.

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji.