pl

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa. Wolnymi miejscami dysponują jeszcze Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 5 - Integracyjne, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 14 w oddziale w Rusocinie oraz przedszkola w zespołach szkolno – przedszkolnych w Goświnowicach, Kopernikach i Niwnicy. Jest także kilka wolnych miejsc dla 5- i 6- latków w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest przy pomocy systemu elektronicznego. Adres strony, przez którą można się zalogować do systemu: http://nysa.przedszkola.vnabor.pl lub http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa. Na stronie naborów zainteresowani znajdą szczegółowy opis postępowania rekrutacyjnego, harmonogram rekrutacji oraz opis dokumentów, które są potrzebne do złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Rodzic dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, który chciałby, aby jego  dziecko uczęszczało do oddziału integracyjnego powinien złożyć wniosek o przyjęcie dziecka bezpośrednio w Przedszkolu nr 5 - Integracyjnym w Nysie. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Nabór wniosków w rekrutacji uzupełniającej trwa do 30 kwietnia 2024 r. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Nysa mogą zgłaszać się do rekrutacji wyłącznie poprzez sekretariaty placówek. Zapraszamy do naszych przedszkoli!

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...