pl

Zwołanie I sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 7 maja 2024r. o godz. 14:00 odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Nysie IX kadencji.  

Porządek obrad

I sesji Rad y Miejskiej w Nysie

  1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 4. Stwierdzenie kworum. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Przewodniczącego Rady. 7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady. 8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania. 9. Zakończenie obrad I sesji Rady.   Obrady będą transmitowane na żywo (link).  

Biuro Rady

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...