pl

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek III Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 18 czerwiec 2024 roku, godz. 14.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Przyjęcie informacji z działalności: 1) Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. za 2023 r. 2) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. za 2023 r. 3) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o. za 2023 r. 4) EkoNysa sp. z o.o. za 2023 r. 5) Nyskiej Energetyki Cieplnej - Nysa Sp. z o.o. w 2023 r. 6) Wodociągów i Kanalizacji "AKWA" Sp. z o.o. za 2023 r. 7) Projektu Municypalnego Nysa SIM Sp. z o.o. za 2023 r. 8) STAL Nysa S.A. za 2023 r. 6. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2023, nad spółkami kapitałowymi z 100% oraz większościowym udziałem Gminy Nysa 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2023: 1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2023 przez Burmistrza Nysy 2) debata nad raportem 3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nysy 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2023 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium: 1) przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2023 r. 2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2023 r. 3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2023 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy 4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy 5) dyskusja 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2023 r. 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2023 rok 9. Sprawy różne, wolne wnioski 10. Zakończenie obrad

Polecane trasy

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...