pl

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek IV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 3 lipca 2024 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Augustyna Kordeckiego 2) zmiany uchwały nr XXXVI/553/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie 3) zmiany uchwały Nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa 4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 852 Jędrzychów) 5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 1/26 Radoszyn) 6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 18/7 i nr 1260 k.m. 24 obręb Śródmieście) 7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa ( poł. w Skorochów , dz. nr 261) 8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 820/1 obręb Radoszyn, Fort II) 9) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 1/54 przy ul. Otmuchowskiej, obręb Radoszyn) 10) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny w Lipowej 11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok 12) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040 5. Sprawy różne, wolne wnioski 6. Zakończenie obrad

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...