pl

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 12 maja 2017 roku, godz. 14:30

 

 

1.Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej,

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

 

2. Interpelacje radnych.

 

 

3. Wnioski radnych.

 

 

4. Oświadczenia radnych.

 

 

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) określenia na rok 2017 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego,

2) rozpatrzenie skargi (...) na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie,

3) udzielenia odpowiedzi na skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienia uchwały Nr XXV/38ł/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego",

4) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,

5) zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 -2033.

 

6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2016".

 

 

7. Informacja zdziałalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za 2016 rok.

 

 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.

 

 

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

10. Zakończenie obrad.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Urząd Miejski w Nysie

 

Polecane trasy

5:00 h 4.8 km

Szlak Światyń Śląskiego Rzymu

Zwiedzanie Śląskiego Rzymu, bo tak kiedyś nazywano Nysę, pozwala przenieść się w czasie i w ciągu jednego dnia podziwiać świątynie wybudowane w różnych stylach architektonicznych. Podróż zaczynamy w...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku...

Pobierz aplikację