pl

Dzień prezentacji projektu PL-CZ

W czwartek, 16 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Nysie odbył się wspólny dzień prezentacji projektu Polsko-Czeskiego.

Gmina Nysa od wielu lat współpracuje z Strażą Pożarną Województwa Ołomunieckiego (HZS Olomouckého kraje). Dotychczas udało się zrealizować wspólnie m.in. projekty unijne dotyczące zarządzania kryzysowego (w ramach którego pozyskano ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO użyczony dla PSP w Nysie), pandemii (w ramach którego pozyskano m.in. sprzęt do dezynfekcji), a także dotyczący wypadków pojazdów uprzywilejowanych (w ramach, którego odbyło się szkolenie dla strażaków OSP i Straży Miejskiej na torze do bezpiecznej jazdy w Ostravie).

W chwili obecnej powoli dobiega końca realizacja projektu "Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech" / „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

W ramach powyższego projektu Gmina Nysa jako partner pozyskała nowe kamery do monitoringu miejskiego w celu zmodernizowania wyeksploatowanych, najstarszych użytkowanych kamer znajdujących się na terenie miasta. Ponadto gmina pozyskała dla celów zarządzania kryzysowego oraz realizacji zadań Straży Miejskiej lekki dron DJI Mini 3 Pro.

Partner wiodący projektu HZS Olomouckého kraje pozyskał w ramach projektu, kluczowego drona ELIOS 2 do realizacji działań wewnątrz budynków, a ponadto strażacy pozyskali kamery mobilne. Miasto Jesenik zakupiło mobile punkty kamerowe, a Gmina Głuchołazy jest na etapie zakupów lekkiego drona oraz kamer do monitoringu miejskiego, w tym kamer rejestrujących ruch pojazdów (mających m.in. funkcje szczytywania tablic). Ostatni z partnerów Policja Republiki Czeskiej Województwa Ołomunieckiego skupił się na pozyskaniu kamer do monitorowania ruchu pojazdów, a także na stworzeniu wspólnej dla wszystkich partnerów platformy do wymiany nagrań z pozyskanych sprzętów kamerowych. Wszystko to ma się przyczynić efektywnego i skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych.

Realizując założenia projektu, Polscy partnerzy – Gmina Nysa oraz Gmina Głuchołazy, w dniu 16 marca 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Nysie, zorganizowali dzień prezentacji projektu. W spotkaniu udział wzięli m.in. Komendant Policji w Nysie, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, Dowódca JRG 1 w Nysie, Komendant Straży Miejskiej z Prudnika, a także przedstawiciele samorządów gminnych z Paczkowa, Łambinowic, Skoroszyc czy Korfantowa. Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwali pracownicy Wydziału Informatyki, Biura Bezpieczeństwa i Straży Miejskiej w Nysie.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz, który przywitał zaproszonych gości, a następnie osoby odpowiedzialne za realizację projektu z ramienia obu gmin – Adrian Kołodziej (Nysa) oraz Tomasz Dziedziński (Głuchołazy), przedstawili założenia projektu z naciskiem na pozyskany sprzęt. Tuż po prezentacji odbył się pokaz zakupionego drona przez Gminę Nysa, a także goście odwiedzili Centrum Monitoringu Miejskiego znajdujące się w Straży Miejskiej w Nysie, gdzie mogli zobaczyć m.in. jak funkcjonują nowe pozyskane kamery.

Wszystko to dzięki wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...