cs

Kolegium „Carolinum”

Nysa , Jana III Sobieskiego 2
www.carolinum.edu.pl
105374239653808
locarol@poczta.onet.pl
tel.: 77 433 33 31
Jezuitská kolej byla vybudována v letech 1669–1671, jejím zakladatelem byl biskup Karel Ferdinand. Vznikla jako pokračování semináře sv. Anny a byla zničena během třicetileté války. Výstavba barokní koleje se připisuje Petru Schullerovi. V letech 1722–1725 bylo vybudováno gymnázium a brána spojující obě budovy. Navzdory zrušení řádu v roce 1773 dovolil Fridrich II. jezuitům na místě zůstat. Jezuité kolej opustili teprve v roce 1810 po pruské sekularizaci. Z bývalého jezuitského gymnázia se stalo královské katolické gymnázium. V roce 1924 kolej změnila název na „Carolinum” podle zakladatele semináře sv. Anny Karla Habsburského. V současné době zde sídlí I. všeobecné gymnázium a vyšší odborná škola PWSZ v Nise.

Doporučené výlety

4:00 h 5.4 km

Stezka paměti a vděčnosti

Stezka začíná na náměstí a vede do Złotogłowického lesíka. Jejím výchozím bodem je Baptisterium u baziliky sv. Jakuba a sv. Anežky, které bylo k bazilice přistavěno po třicetileté válce...

8:00 h 15.0 km

Stezka blahoslavené Marie Luizy Merkertové

Blahoslavená Maria Luiza Merkertová byla zakladatelkou kongregace, která pomáhá chudým a nemocným. Stezka prochází místy, kde žila a společně s ostatními řádovými sestrami pomáhala potřebným. Na...

Získat aplikaci