cs

Niský Dům kultury Wandy Pawlikové

Nysa , Wałowa 7
www.ndk.nysa.pl
NyskiDomKultury
biuro@ndk.nysa.pl
tel.: 77 433 33 37; 77 433 44 75
Budova kulturního domu byla postavena na místě bývalého divadla. V současné době se zde nachází mnoho multifunkčních sálů, mimo jiné sál s více než 465 místy k sezení, foyer, kavárna, nahrávací studio a šatny. Niský Dům kultury disponuje také profesionálním osvětlením a ozvučením. Kolem kulturního domu se soustředí umělecký a kulturní život obyvatel Nisy. Jeho široká nabídka je určena jak umělecky nadaným dětem a mládeži, tak i dospělým. V kulturním domě se konají divadelní představení, recitály polských umělců, kabarety, operní představení a další kulturní akce.

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Stezka blahoslavené Marie Luizy Merkertové

Blahoslavená Maria Luiza Merkertová byla zakladatelkou kongregace, která pomáhá chudým a nemocným. Stezka prochází místy, kde žila a společně s ostatními řádovými sestrami pomáhala potřebným. Na...