cs

Památník generála Györgyho Klapky

Generál György Klapka byl jedním z velitelů maďarského povstání (1848-1849). Na maďarské straně se povstání zúčastnili i hrdinové z Polska, mezi nimi Józef Bem, Henryk Dembiński a Józef Wysocki jako velitel polské legie. Bojovali jsme spolu s dělícími se mocnostmi Polska (Rakousko a Rusko) za nezávislost Maďarska. Povstání bylo potlačeno. Během našeho lednového povstání podepsal generál Klapek jako zástupce Maďarského národního výboru v Paříži s polskou národní vládou, zastoupenou Józefem Ordegou, tajnou smlouvu o polsko-maďarské spolupráci v boji za nezávislost. Během prusko-rakouské války v roce 1866 stál v čele maďarské legie vytvořené v Nyse.

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ornitologická stezka v Nise

Ornitologická stezka vede břehem Kladské Nisy a je zajímavá jak z přírodovědného hlediska, tak s ohledem na historické památky, které se zde nacházejí. Na této jednokilometrové trase můžeme...