cs

Hermann Kunibert Neumann

Hermann Kunibert Neumann se narodil v Kwidzynu v roce 1808. Německý básník a vlastenec, jeden ze dvou nejznámějších básníků pohřbených v Nyse vedle J. von Eichendorffa. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu vyrůstal se svou rozvětvenou rodinou na venkově. Po návratu do rodného města navštěvoval místní školu a poté gymnázium v ​​Elblągu. V roce 1826 vstoupil do pruské armády. Sloužil v Elblągu, Weselu a Düsseldorfu. Poté pracoval v posádkové správě v Torgau a Glatzu (Kłodzko). Angažoval se v politice, zapojil se do činnosti levicově-liberální strany Benedikta Waldecka. Po stažení z politiky v roce 1853 se usadil v Nyse. Pracoval jako vrchní inspektor (tehdejší ředitel) ve správě posádky v Nyse. Vedl zde klidný život, plně se věnoval rodině a poezii, což mu přineslo úlevu od fyzických neduhů, které ho sužovaly od dětství. Vytvořil mnoho poetických děl. Je známý pro svou vlasteneckou a politickou poezii, náboženská a filozofická pojednání a osobní díla. Zemřel po dlouhé nemoci 8. listopadu 1875. Byl pohřben na posádkovém hřbitově v Nyse. Čtyři roky po jeho smrti (1879) jeho obdivovatelé a přátelé postavili nad básníkovým hrobem zdobený náhrobek s basreliéfem s bustou H. K. Neumanna. Basreliéf vyrobil z carrarského mramoru slavný německý sochař a přítel básníka - Bernard Afinger. Na fotografii náhrobku H. K. Neumanna je i náhrobek se jménem básníkovy manželky - Liny Neumannové, která zemřela 10. dubna 1905 v Drážďanech a byla pohřbena po boku svého manžela. Jeho náhrobek se do dnešních dnů nedochoval.

 

 

Doporučené výlety

1:30 h 772 m

Ornitologická stezka v Nise

Ornitologická stezka vede břehem Kladské Nisy a je zajímavá jak z přírodovědného hlediska, tak s ohledem na historické památky, které se zde nacházejí. Na této jednokilometrové trase můžeme...