cs

Okresní sanitárně-epidemiologická stanic v Nise

Nysa , Żeromskiego 7-9
www.pssenysa.pl
sekretariat@pssenysa.pl
tel.: 77 435 25 53
Její působnost zahrnuje mimo jiné obce Głuchołazy, Otmuchów, Paczków či Korfantów. Je rozdělena na jednotlivé úseky, např. Epidemiologický úsek, který se zabývá prevencí a bojem proti nakažlivým nemocem, Úsek komunální hygieny, který dohlíží na kvalitu pitné vody, monitoruje stav vody na koupalištích a různá veřejná zařízení, Úsek hygieny práce, Úsek potravin, výživy a užitkových předmětů a Úsek hygieny dětí a mládeže.

Doporučené výlety

2:00 h 2.0 km

Stezka Jeruzalémské míry

Tzv. Jeruzalémská míra byla vzdálenost, kterou ušel Ježíš od Pilátova domu na místo ukřižování. Zde Pilátův dům zastupuje radnice, která je symbolem světské moci. Stezka začíná v kostele sv....

4:00 h 5.4 km

Stezka paměti a vděčnosti

Stezka začíná na náměstí a vede do Złotogłowického lesíka. Jejím výchozím bodem je Baptisterium u baziliky sv. Jakuba a sv. Anežky, které bylo k bazilice přistavěno po třicetileté válce...

Získat aplikaci