cs

Hřbitovy

Hrob Marie Luizy Merkertové

Hrob Marie Luizy Merkertové se nachází na Jeruzalémském hřbitově.

Eichendorffův hrob

Hrob básníka se nachází na Jeruzalémském hřbitově.

Doporučená místa

Kardinálská reduta

Čtvercová stavba s kruhovým dvorem. Reduta byla vybudována v letech 1743–1746 na jednom z ostrovů na Nise. Jejím úkolem byla ochrana západních hranic Nisy a vodních zdrojů. Původně byla obehnána...