pl

DODATEK OSŁONOWY

WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1 A, 48-303 Nysa w godz. 7.00 – 15.00.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 1. jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2.100 złotych.
 2. gospodarstwo 2 – 3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 złotych miesięcznie na osobę.
 3. gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 złotych miesięcznie na osobę.
 4. gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150 zł lub 1.437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 złotych miesięcznie na osobę.
 *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerami telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie:
 • 77 433 39 91 pok. 18
 • 77 447 23 75 pok. 21
 • 77 447 23 95 pok. 22, 23

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY?

Wnioski można składać:
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.*
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.* wrzucając wniosek do urny podawczej zlokalizowanej przed głównym wejściem do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1 A, 48-303 Nysa, w godz. 7.00 – 15.00
*wnioski złożone po tej dacie nie podlegają rozpatrzeniu i dodatek nie zostanie przyznany Poniżej:
 • wniosek
 • ustawa

Polecane trasy

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...