pl

Budżet Gminy Nysa na przyszły rok uchwalony!

19 głosów za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące się – to wyniki głosowania nad przyjęciem budżetu gminy na 2022 rok. Przyjęte zapisy to efekt pracy wielu środowisk. Największe wydatki inwestycyjne gmina poniesie na dokończenie remontu Rynku oraz budowy Centrum Przesiadkowego. Jak ocenia Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, mimo trudnych czasów jest to kolejny budżet inwestycyjny. - Inwestycje to miejsca pracy i ogromny krok w rozwoju naszego miasta – tłumaczy Kordian Kolbiarz. – Chcemy być coraz lepszym miastem i coraz lepszym miejscem do życia. W przyszłym roku przybędzie m.in. tężnia, wykonamy dokumentację nowego mostu i mocno ruszymy z programem budowy dróg. Chcemy zbudować lub wyremontować 19 dróg, głównie na osiedlach domków jednorodzinnych. Pamiętamy także o naszych sołectwach, mowa m.in. o Niwnicy i Jędrzychowie. Wśród zadań związanych z zadaniami drogowymi, w budżecie znalazł się również remont ul. Reja i 11 listopada. Dla Seniorów przewidziano m.in. rozbudowę Dziennego Domu Pobytu. - Chcemy też ruszyć z rozbudową przedszkola w Białej Nyskiej, a w naszych szkołach prowadzone będą zajęcia w ramach programu "laboratoria przyszłości".  Na ten cel szkoły otrzymają ponad milion złotych z budżetu państwa. Pozwoli to na zakup pomocy naukowych, w tym drukarek 3D.   Dochody gminy wyniosą ponad 270 mln, w tym dochody bieżące 230 mln, a dochody majątkowe ponad 40 mln, z czego połowa ma pochodzić ze sprzedaży m.in. działek. Wydatki ogółem to blisko 307 mln, w tym wydatki bieżące 230 mln. Na inwestycje gmina planuje przeznaczyć 54 miliony. Połowa środków to różnego typu dotacje i dofinansowania z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Planowany deficyt będzie zrównoważony wpływami m.in. z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz Funduszu Środowiska (2 mln), a także z nadwyżki za bieżący rok.  Gmina planuje też zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 25 mln. W tym roku na spłatę kredytów i obligacji wydano blisko 10 milionów złotych. Radni nie mieli żadnych wątpliwości co do kontynuacji programu „Nyski Bon Wychowawczy”. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednomyślnie. Zgodnie z zapowiedziami, w 2022 roku wzrosną diety dla sołtysów, które będą wynosić 800 zł brutto miesięcznie. Radni zgodzili się też na zapewnienie warunków do osiedlenia się w Nysie w ramach procedury repatriacyjnej czteroosobowej rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu.

Polecane trasy

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...