pl

„Poznaj Polskę”

Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie oraz klas I - III oraz IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie otrzymali dofinansowanie na wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji  i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Uczniowie z klas I - III nyskiej „Jedynki” spędzili przyjemnie czas na jednodniowej wycieczce do Krasiejowa, gdzie zwiedzili Park Nauki i Rozrywki oraz wykopaliska związane z odkryciem szkieletów dinozaurów. W ramach wsparcia zadania na podstawie wniosku złożonego z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie, Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 635,00 złotych, natomiast wkład własny wynosi 1 170,00 złotych. Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie odwiedzą dwa miejsca we Wrocławiu,  gdzie spędzą czas w centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis” oraz w Hali Stulecia. Uczniowie klas IV - VIII nyskiej „Trójki” wybiorą się na dwudniową wycieczkę, w czasie której zwiedzą Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha oraz Bazylikę Archikatedralną św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Dzięki złożonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie Gmina Nysa na organizację tych dwóch wycieczek otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 167,00 złotych. Wkład własny to kwota 3 024,00 złotych.  

Polecane trasy

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...