pl

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Dystans: 11.6 km Czas trwania: 5:00 h Poziom trudności: łatwy
www.nysa.eu

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i posługując się niniejszym przewodnikiem. Oznakowanie szlaku w postaci żółto czerwonych rombów nawiązuje kolorami do barw miejskich Nysy, a kształtem do historycznego oznakowania szlaków turystycznych na Ziemi Nyskiej i w pobliskich górach Jesenikach. Pierwsze, w ten sposób znakowane, szlaki wykonane zostały pod koniec wieku XIX przez członków Śląsko-Morawskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego, które w Nysie posiadało aktywnie działającą sekcję. Szlak miejski nie ogranicza się tylko do ścisłego centrum miasta. Łączy je m.in. z zabytkowym Parkiem Miejskim oraz obiektami dawnej Twierdzy Nysa, tj.: Fort Wodny, Reduta Kardynalska, Fort Prusy, Sucha Fosa. Pozwala dotrzeć do ciekawych zabytkowych obiektów sakralnych leżących po za centrum, tj.: Kościół św. Dominika i Kościół św. Elżbiety oraz historycznych cmentarzy Jerozolimskiego czy Garnizonowego. Miejski Szlak Turystyczny wytyczony został w formie 13 kilometrowej pętli łączącej się z innymi istniejącymi szlakami pieszymi na terenie miasta (szlak Eichendorffa, szlak Błogosławionej Marii Luizy Merkert czy szlak kopernikowski), co pozwala na uzupełnianie jego przebiegu i poznawanie historii miasta w różnych wariantach. Szlak Miejski w Nysie to nowy produkt turystyczny, który odnosi się nie tylko do materialnego dziedzictwa historycznego Nysy (zabytki), ale również do jej niematerialnego dziedzictwa kulturowego (znane postaci). Szlak biegnie także przez miejsca cenne przyrodniczo tj. Obszar Natura 2000 Forty Nyskie, co podnosi jego atrakcyjność i pozwala zapoznać się z walorami przyrodniczymi Nysy.

Polecane trasy

8:00 h 15.0 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

3:00 h 2.2 km

Szlak Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie wędrował....

Pobierz aplikację