pl

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 10 listopada 2021 roku, o  godz. 9 00 odbędzie się XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 10 listopada 2021 roku, godz. 9 00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonywania w ramach budżetu obywatelskiego 2) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 3) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 6. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021r. 1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 3) dyskusja 4) stanowisko Rady 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2021 r. 1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej 2) dyskusja 3) stanowisko Rady 8. Sprawy różne, wolne wnioski 9. Zakończenie obrad Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady będą dostępne na żywo dzięki platformie e-sesja (link).

Biuro Rady

Polecane trasy

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...