pl

Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz fachowa pomoc szkoleniowo-doradcza, to główne cele projektu dla młodych, ambitnych osób z Opolszczyzny. W dniach 21 czerwca – 9 lipca odbędzie się nabór do projektu „Opolskie dotacje z PO WERem” organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Celem projektu jest wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach projektu można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23 050 zł, a także wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2100 zł za miesiąc. Projekt adresowany jest do: - mieszkańców województwa opolskiego w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), - osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, - osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek wybuchu pandemii COVID-19, - osób odchodzących z rolnictwa, - osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, - osób o niskich kwalifikacjach, - osób, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Gwarantowane wsparcie doradczo-szkoleniowe: - realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, - zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, - wsparcie w pisaniu biznesplanu, - realizowane w formie zdalnej. Formularze rekrutacyjne można składać osobiście bądź przez pośrednika w biurze projektu; za pośrednictwem poczty lub kuriera; w drodze elektronicznej w formie skanów dokumentów. Więcej informacji: Biuro projektu znajduje się przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole. Parter budynku (wejście od podwórka). Czynne w godzinach 08:00 – 14:00 tel.: 77 44 17 090 e-mail: dotacjepower@wup.opole.pl. więcej informacji: www.dotacjepower.wup.opole.pl

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...