pl

W niedzielę Jarmark Produktów Lokalnych

W niedzielę w Głębinowie Nyskie Księstwo Jezior i Gór po raz kolejny organizuje Jarmark Produktów Lokalnych. Wszystko w ramach projektu pn. „Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój turystyki”. Piknik odbędzie na placu przy Kościele św. Urbana w Głębinowie, od godz. 13:00. Na miejscu odbędzie się degustacja Produktów Lokalnych m.in. konfitury i soczki, miody, mini pączki z różą, paszteciki i inne.  Wydarzenie towarzyszy uroczystości podniesienia do rangi sanktuarium Parafii św. Urbana. Podczas pikniku swoje stoisko wystawiennicze zaprezentuje Gmina Nysa. [caption id="attachment_17631" align="aligncenter" width="724"] fot. Jarmark św. Rity 2021 - plakat wydarzenia[/caption]  

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Plan operacyjny na lata 2020-2021, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

realizuje operację pn. „Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój turystyki”.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie

Termin realizacji operacji: 04.05.2021 – 01.11.2021

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 58 392,00 zł

Zakres operacji: przeprowadzenie warsztatów/pokazów ginących zawodów z ceramiki, malowania na szkle, malowania na drewnie, malowania pierników i wyplatania ze sznurków podczas spotkania podsumowującego, stoiska wystawienniczego podczas imprezy plenerowej (Jarmarku Produktów Lokalnych) z lokalnymi miodami, konfiturami, sokami i pączkami z różą, zorganizowanie wyjazdu studyjnego po terenie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, publikacja w Internecie (film), analiza – stworzenie Strategii Centrum Produktu Lokalnego.

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel KSOW 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Efekty: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju oraz stworzenie sieci współpracy poprzez stworzenie strategii Centrum Produktu Lokalnego oraz organizację wyjazdu studyjnego, gdzie uczestnicy stworzą wspólną ofertę turystyczną, przedstawią swoje pomysły na dalszy rozwój Produktu Lokalnego i turystycznego, uzyskają umiejętność tworzenia nowych płaszczyzn współpracy, promowania walorów turystycznych i ich rozwoju poprzez zdolność budowania oferty turystycznej na bazie produktów lokalnych (szczególnie przez osoby zajmujące się branżą turystyczną), a także rozwój społeczno-gospodarczy, tradycji ludowych i dziedzictwa kulturowego w wyniku promowania rękodzielnictwa i przeprowadzania warsztatów ginących zawodów. Ponadto przewidywany jest rozwój dziedzictwa kulinarnego przez zorganizowanie stoiska z Produktami Lokalnymi do degustacji podczas Jarmarku ze św. Ritą oraz wizyt podczas wyjazdu studyjnego.

Celem operacji jest stworzenie podstaw do budowy Centrum produktu Lokalnego oraz rozwój turystyki i jakości życia na wsi poprzez rozwój produktów lokalnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Operacja realizowana przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Polecane trasy

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...