pl

Szlak romański odcinek opolski

Dystans: 63.4 km Czas trwania: 1:00 h

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową, kulturową i  religijną związaną z  historią Polski przy jednoczesnym podkreśleniu jej przynależności do kręgu cywilizacyjnego Europy Zachodniej. Szlak romański przebiega niemal przez cały kraj, obejmując swym zasięgiem najważniejsze miejsca i  zabytki związane z  epoką romańską w  architekturze. Podzielony jest na regionalne odcinki, na których tworzone są trasy samochodowe, trasy rowerowe i  piesze oraz infrastruktura turystyczna w  postaci odpowiedniego oznakowania i ogólnodostępnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Niestety, szlakiem romańskim nie objęto wszystkich zabytków architektury romańskiej w  Polsce oraz nie wszystkie jego odcinki zostały oznakowane. Dotyczy to również nyskiego odcinka szlaku. Na przebiegu tego odcinka znajdują się kościół Narodzenia NMP i św. Jerzego z XIII w. w Kałkowie, zamek z XIII w. (później przebudowywany) w  Otmuchowie, bazylika św. Jakuba i  św. Agnieszki (relikty kościoła z  XIII w.) w  Nysie, kościół Świętych Apostołów Piotra i  Pawła z  XIII w. w  Pakosławicach, kościół św. Mikołaja z  pocz. XIV w. w  Wierzbięcicach, kościół Wniebowzięcia NMP z  XIII w. w  Kępnicy, kościół parafialny św. Wawrzyńca z  późnoromańskim (lub jak podają inni autorzy wczesnogotyckim) portalem w Głuchołazach.

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

1:10 h 23.3 km

R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...

Pobierz aplikację