pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do Programu ,,Opieka 75+’’

Opieka 75+ to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla seniorów w miejscach zamieszkania. Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację ww. Programu. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: - zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, - poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej, - umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, - wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50%. Dotacja ze środków budżetu państwa stanowi kwotę 133 848,00 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Polecane trasy

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...