pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do Programu ,,Opieka 75+’’

Opieka 75+ to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla seniorów w miejscach zamieszkania. Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację ww. Programu. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: - zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, - poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej, - umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, - wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50%. Dotacja ze środków budżetu państwa stanowi kwotę 133 848,00 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...