pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do Programu ,,Opieka 75+’’

Opieka 75+ to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla seniorów w miejscach zamieszkania. Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację ww. Programu. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: - zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, - poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej, - umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, - wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50%. Dotacja ze środków budżetu państwa stanowi kwotę 133 848,00 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji.