pl

Rezerwat leśny "Przyłęk"

Powołany został w 1952 roku jako pierwszy rezerwat na terenie gminy Nysa i województwa opolskiego, w okolicy wsi Markowice.

Zajmuje powierzchnię 0,94 ha, choć akt powołujący podaje 0,8 ha. Utworzono go w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, małego fragmentu liściastego lasu mieszanego o cechach naturalnych.

Teren rezerwatu porasta las świeży, zaliczany do zespołu grądu środkowoeuropejskiego. W skład drzewostanu wchodzą: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna w wieku 160-220 lat, grab pospolity, jawor, klon zwyczajny , świerk pospolity, sporadycznie występuje też jesion wyniosły. W bogatym podszycie występuje głównie bez czarny.

Stwierdzono tu występowanie 125 gatunków roślin naczyniowych, a 4 z nich podlega ochronie gatunkowej, są to: przylaszczka pospolita, konwalia majowa, bluszcz pospolity i kalina koralowa. Ze względu na małą powierzchnię  rezerwat nie może być ostoją  większych zwierząt. Możemy w nim za to odnaleźć bardzo dużą różnorodność ptaków śpiewających, szczególnie dziuplaków, wśród których wymienić należy: kowalika, który zawsze zwęża otwór wylotowy dziupli oblepiając go dookoła warstwą gliny, czy krętogłowa - ptaka z rodziny dzięciołów, o ciekawym zachowaniu, który w niebezpieczeństwie nie ucieka lecz stroszy pióra i wykręca głowę. Zachowanie to stało się jego drugą nazwą gatunkową „kręciszyja”. Jego pisklęta w razie niebezpieczeństwa wydają głos przypominający syczenie żmii. Oprócz powyższego dzięcioła gnieździ się tutaj także dzięcioł duży i czarny (największy spośród naszych dzięciołów) oraz dzięcioł średni, silnie związany ze starymi dębami. Kolejnym gatunkiem ptaków z rezerwatu jest zięba należąca do naszych najpospolitszych ptaków (interesujące jest to, że ich śpiew zmienia się nie tylko w zależności od podgatunku, lecz może się też różnić w obrębie jednego z nich, co oznacza, że już niewielka odległość i odrębny region mają wpływ na to, jaką piosenkę  nam wyśpiewa). Ciekawym gatunkiem występującym w rezerwacie jest też grubodziób, którego szczęki potrafią wytworzyć nacisk rzędu ok. 70 kilogramów, potrzebny do rozłupywania twardych pestek czeremchy i trześni.

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...