pl

Obszar Natura 2000 "Przyłęk nad Białą Głuchołaską"

Obszar o powierzchni 166 ha, ustanowiony w 2011 roku. Położony na przedgórzu Gór Opawskich zajmuje izolowany kompleks lasu łęgowego, grądu i zarośli wierzbowych oraz dobrze zachowany odcinek rzeki Białej Głuchołaskiej z dynamicznie zachodzącymi procesami korytowymi (naturalizacja koryta).

Przedmiotem ochrony jest tu:

- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,

- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz olsy źródliskowe,

- łęgowe lasy dębowo-więzowo-jesionowe.

Z łęgami wierzbowo-topolowymi zwarte kompleksy tworzą ziołorośle górskie i ziołorośle nadrzeczne. Ponadto w rzece Białej Głuchołaskiej przepływającej przez ten obszar występuje w pełni wykształcone zbiorowisko włosienicznikowe.

Awifaunę w ostoi reprezentują m.in.:

- słowik rdzawy, rudzik, pełzacz leśny i ogrodowy, strzyżyk, czyżyk (czyż), pierwiosnek, raniuszek, muchołówka żałobna i białoszyja, śpiewak, kukułka, sójka;

-  dzięcioły zwane też „chirurgami drzew”: dzięcioł czarny, duży, średni, zielony, krętogłów;

-  grzywacz, świstunka leśna, wilga nazywana przez lud „zofiją”, gdyż przylatuje 15 maja w dniu Zofii oraz brodziec samotny, odmieniec pośród innych ptaków siewkowatych, który gnieździ się na drzewach, składając jaja w nieczynnych gniazdach drozdów i ptaków krukowatych.

Polecane trasy

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku...