pl

Obszar Natura 2000 "Przyłęk nad Białą Głuchołaską"

Obszar o powierzchni 166 ha, ustanowiony w 2011 roku. Położony na przedgórzu Gór Opawskich zajmuje izolowany kompleks lasu łęgowego, grądu i zarośli wierzbowych oraz dobrze zachowany odcinek rzeki Białej Głuchołaskiej z dynamicznie zachodzącymi procesami korytowymi (naturalizacja koryta).

Przedmiotem ochrony jest tu:

- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,

- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz olsy źródliskowe,

- łęgowe lasy dębowo-więzowo-jesionowe.

Z łęgami wierzbowo-topolowymi zwarte kompleksy tworzą ziołorośle górskie i ziołorośle nadrzeczne. Ponadto w rzece Białej Głuchołaskiej przepływającej przez ten obszar występuje w pełni wykształcone zbiorowisko włosienicznikowe.

Awifaunę w ostoi reprezentują m.in.:

- słowik rdzawy, rudzik, pełzacz leśny i ogrodowy, strzyżyk, czyżyk (czyż), pierwiosnek, raniuszek, muchołówka żałobna i białoszyja, śpiewak, kukułka, sójka;

-  dzięcioły zwane też „chirurgami drzew”: dzięcioł czarny, duży, średni, zielony, krętogłów;

-  grzywacz, świstunka leśna, wilga nazywana przez lud „zofiją”, gdyż przylatuje 15 maja w dniu Zofii oraz brodziec samotny, odmieniec pośród innych ptaków siewkowatych, który gnieździ się na drzewach, składając jaja w nieczynnych gniazdach drozdów i ptaków krukowatych.

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....