pl

Obszar Natura 2000 "Przyłęk nad Białą Głuchołaską"

Obszar o powierzchni 166 ha, ustanowiony w 2011 roku. Położony na przedgórzu Gór Opawskich zajmuje izolowany kompleks lasu łęgowego, grądu i zarośli wierzbowych oraz dobrze zachowany odcinek rzeki Białej Głuchołaskiej z dynamicznie zachodzącymi procesami korytowymi (naturalizacja koryta).

Przedmiotem ochrony jest tu:

- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,

- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz olsy źródliskowe,

- łęgowe lasy dębowo-więzowo-jesionowe.

Z łęgami wierzbowo-topolowymi zwarte kompleksy tworzą ziołorośle górskie i ziołorośle nadrzeczne. Ponadto w rzece Białej Głuchołaskiej przepływającej przez ten obszar występuje w pełni wykształcone zbiorowisko włosienicznikowe.

Awifaunę w ostoi reprezentują m.in.:

- słowik rdzawy, rudzik, pełzacz leśny i ogrodowy, strzyżyk, czyżyk (czyż), pierwiosnek, raniuszek, muchołówka żałobna i białoszyja, śpiewak, kukułka, sójka;

-  dzięcioły zwane też „chirurgami drzew”: dzięcioł czarny, duży, średni, zielony, krętogłów;

-  grzywacz, świstunka leśna, wilga nazywana przez lud „zofiją”, gdyż przylatuje 15 maja w dniu Zofii oraz brodziec samotny, odmieniec pośród innych ptaków siewkowatych, który gnieździ się na drzewach, składając jaja w nieczynnych gniazdach drozdów i ptaków krukowatych.

Polecane trasy

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...