pl

Rzeka Nysa Kłodzka

Nysa Kłodzka wypływa w Masywie Śnieżnika, przepływa przez Kłodzko i Bardo Śląskie, gdzie jej przebieg uważany jest za jeden z najpiękniejszych w Sudetach, następnie zbiorniki ziemi nyskiej i wpada do Odry osiągając 189 km długości. Zarybiona jest m.in. sandaczem, brzaną i świnką, która żerując ustawia głowę przeciw prądowi  wody.

Nad rzeką tą buduje też, swe misternie utkane z łyka, kory czy cienkich gałązek wierzby, gniazda remiz, wypełniając ściany puchem roślinnym z kwitnących  topól, wierzb i tataraków. Gniazda wyglądem swym przypominają woreczki z długim tunelem wlotowym. Ciekawostką jest, iż w dawnych czasach gniazd remiza używano jako kapci dla dzieci.

Ciekawie, pod względem ornitofauny, przedstawia się w okresie zimowym odcinek rzeki Nysy od tamy po  dzielnicę Rochus. Możemy tu spotkać zimujące stada krzyżówek, łysek, nurogęsi, gągołów, bielaczków, łabędzi niemych, kormoranów czarnych oraz pojedyncze osobniki lub pary czernicy, cyraneczki, świstuna, ogorzałki, kokoszki wodnej, perkozika, bernikli kanadyjskiej oraz zimorodka.

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...