pl

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Nysa informuje, że wniosek grantowy o dofinansowanie w ramach projektu  „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalne. Na realizacje projektu Gminie Nysa przyznano kwotę 552 500,00 zł. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o powierzenie grantu, a następnie na wypłacenie Gminie Nysa środków na realizację grantu. Sprzęt – laptopy o jednakowych parametrach - zostanie zakupiony w wyniku zamówienia publicznego. Umowy na przekazanie zakupionego sprzętu będą podpisywane indywidualnie po zakończeniu procedury wyboru oferenta i dostawie sprzętu.   Informacja: GZO

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...