pl

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Nysa informuje, że wniosek grantowy o dofinansowanie w ramach projektu  „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalne. Na realizacje projektu Gminie Nysa przyznano kwotę 552 500,00 zł. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o powierzenie grantu, a następnie na wypłacenie Gminie Nysa środków na realizację grantu. Sprzęt – laptopy o jednakowych parametrach - zostanie zakupiony w wyniku zamówienia publicznego. Umowy na przekazanie zakupionego sprzętu będą podpisywane indywidualnie po zakończeniu procedury wyboru oferenta i dostawie sprzętu.   Informacja: GZO

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....