pl

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Nysa informuje, że wniosek grantowy o dofinansowanie w ramach projektu  „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalne. Na realizacje projektu Gminie Nysa przyznano kwotę 552 500,00 zł. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o powierzenie grantu, a następnie na wypłacenie Gminie Nysa środków na realizację grantu. Sprzęt – laptopy o jednakowych parametrach - zostanie zakupiony w wyniku zamówienia publicznego. Umowy na przekazanie zakupionego sprzętu będą podpisywane indywidualnie po zakończeniu procedury wyboru oferenta i dostawie sprzętu.   Informacja: GZO

Polecane trasy

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji.