pl

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Nysa informuje, że wniosek grantowy o dofinansowanie w ramach projektu  „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalne. Na realizacje projektu Gminie Nysa przyznano kwotę 552 500,00 zł. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o powierzenie grantu, a następnie na wypłacenie Gminie Nysa środków na realizację grantu. Sprzęt – laptopy o jednakowych parametrach - zostanie zakupiony w wyniku zamówienia publicznego. Umowy na przekazanie zakupionego sprzętu będą podpisywane indywidualnie po zakończeniu procedury wyboru oferenta i dostawie sprzętu.   Informacja: GZO

Polecane trasy

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...