pl

Za nami LIII sesja Rady Miejskiej w Nysie

Rada Miejska przyjęła kolejną uchwałę dotyczącą wypłaty Nyskiego Bonu Wychowawczego, tym razem na rok 2023, z rozszerzonym gronem beneficjentów. Był to zdecydowanie najważniejszy punkt obrad. Jak podkreślał w czasie zdalnej sesji Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz - wsparcie samorządu nie jest świadczeniem socjalnym. Od początku jego ideą było wsparcie nyskich rodzin. Nabór wniosków na przyszły rok ruszy 15 września br. Jeśli nie wystarczy środków na wypłatę świadczenia, decydować będzie kolejność złożenia wniosków. Jak ważny i wrażliwy to temat niech świadczy, że już na początku obrad projekt uchwały sprzed zaledwie tygodnia został zastąpiony nowym projektem, zwierającym kolejne autopoprawki - po uwagach od poszczególnych komisji RM. W czasie sesji radny Marek Święs pytał na jakim etapie jest pisanie monografii Nysy, w kontekście również dbałości o politykę historyczną. - To będzie bardzo obszerna historia miasta i losów mieszkańców - mówi Kordian Kolbiarz. - Oprócz opracowań ekspertów, znajdą się tam również interpretacje różnych osób. Na pewno nie będziemy gloryfikować losów Nysy pod panowaniem pruskim i niemieckim. Nie zabrakło też wniosków od radnych i mieszkańców, dotyczących m.in. naprawy ogrodzenia na cmentarzu jerozolimskim, czy też nasadzenia nowych drzew i krzewów na Zamłyniu. Radni byli zgodni co do przyznania pośmiertnie tytułu "Zasłużony dla Ziemi Nyskiej" Danucie Kobyłeckiej oraz Januszowi Toczkowi. Sporo kontrowersji wzbudziła kwestia zwolnień z opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Nysie. Decyzją radnych bezpłatne winiety będą przysługiwać pielęgniarkom środowiskowym.  

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...