pl

Sesja Rady Seniorów w Nysie

W dniu 31 marca 2022 roku, o godz. 13.00 odbędzie się kolejna Sesja Rady Seniorów.

Porządek III sesji Rady Seniorów w Nysie w dniu 31 marca 2022 roku, o godz. 1300

  1. Sprawy organizacyjne: a) Otwarcie sesji b) Stwierdzenie quorum c) Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Seniorów 2. Wnioski i interpelacje 3. Przyjęcie planu pracy Rady Seniorów na 2022 r. 4. Czystość w mieście oraz informacja na temat działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. 5. Informacja na temat działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z.o.o. 6. Sprawy różne, wolne wnioski 7. Zamknięcie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie...