pl

„Mój skrzydlaty przyjaciel”

Gmina Nysa przeprowadziła kampanię edukacyjną pn. „Mój skrzydlaty przyjaciel”. Celem kampanii była praktyczna edukacja dzieci i młodzieży na temat owadów zapylających i ogólnie rozumianej bioróżnorodności.

W tym celu zakupiono, ręcznie wykonane w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nysie, zestawy składające się z karmnika, hotelu dla owadów, budki lęgowej oraz zakupiono mieszanki roślin miododajnych i tablice informacyjne o zapylaniu roślin. Zakupione przedmioty zostały przekazane w charakterze pomocy dydaktycznych do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Nysa.

Przedszkole nr 1 w Nysie w ramach prowadzonych w placówce zajęć edukacyjnych zamontowało poszczególne elementy otrzymanego zestawu oraz wspólnie z dziećmi posadziło rośliny miododajne, w efekcie czego stworzono przestrzeń przyjazną owadom zapylającym oraz strefę dla ptaków.

Dzięki prowadzonym na terenie Gminy Nysa akcjom edukacyjnym wśród dzieci i młodzieży promowane są właściwe postawy oraz podnoszona świadomość ekologiczna.

Polecane trasy

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji. 

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....