pl

„Mój skrzydlaty przyjaciel”

Gmina Nysa przeprowadziła kampanię edukacyjną pn. „Mój skrzydlaty przyjaciel”. Celem kampanii była praktyczna edukacja dzieci i młodzieży na temat owadów zapylających i ogólnie rozumianej bioróżnorodności.

W tym celu zakupiono, ręcznie wykonane w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nysie, zestawy składające się z karmnika, hotelu dla owadów, budki lęgowej oraz zakupiono mieszanki roślin miododajnych i tablice informacyjne o zapylaniu roślin. Zakupione przedmioty zostały przekazane w charakterze pomocy dydaktycznych do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Nysa.

Przedszkole nr 1 w Nysie w ramach prowadzonych w placówce zajęć edukacyjnych zamontowało poszczególne elementy otrzymanego zestawu oraz wspólnie z dziećmi posadziło rośliny miododajne, w efekcie czego stworzono przestrzeń przyjazną owadom zapylającym oraz strefę dla ptaków.

Dzięki prowadzonym na terenie Gminy Nysa akcjom edukacyjnym wśród dzieci i młodzieży promowane są właściwe postawy oraz podnoszona świadomość ekologiczna.

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...