pl

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ

Nysa , Kościuszki 3
tel.: 77 433 98 02

Przychodnia udziela podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:

- chirurgii ogólnej

- ortopedii i traumatologii

-położnictwa i ginekologii

- dermatologii i wenerologii

- okulistyki

- otolaryngologii

- rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

- stomatologii w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych i ogólnistomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia

- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz świadczeń komercyjnych (odpłatnych)  w ramach poradni psychologicznej

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie...

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...