pl

Ośrodek Opieki Społecznej w Nysie

Nysa , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
http://ops-nysa.pl/
opsnysa@op.pl
tel.: 77 4472370, 77 4333556

Zespół Świadczeń - wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także  zadania wynikające z ustaw:

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

ustawa z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

 

Polecane trasy

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...