pl

Ośrodek Opieki Społecznej w Nysie

Nysa , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
http://ops-nysa.pl/
opsnysa@op.pl
tel.: 77 4472370, 77 4333556

Zespół Świadczeń - wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także  zadania wynikające z ustaw:

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

ustawa z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

 

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....