pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- gmina otrzymała dofinansowanie

Gmina Nysa uzyskała dotację celową w wysokości 13 tys. zł  na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675). Placówki, które uzyskały wsparcie to: - Przedszkole nr 1 w Nysie (3000 zł) - Przedszkole nr 8 w Nysie (3000 zł) - Przedszkole w Goświnowicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goświnowicach (2500 zł) - Przedszkole w Kopernikach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopernikach (2500 zł) - Przedszkole w Niwnicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy (2000 zł). Na realizację zadania Gmina przeznacza środki własne w wysokości 3250 zł.   W ramach realizacji programu przedszkola, które otrzymały dofinansowanie są zobowiązane do: - zakupu książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizacji działań promujących czytelnictwo; - podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi w zakresie m.in. wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówce; - zorganizowania w czasie roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo, w szczególności spotkania z twórcami literatury, w tym dziecięcej; - uwzględnienia tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami; -  zrealizowania co najmniej jednych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek zakupionych do przedszkola; Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...