pl

Konkurs na „Najpiękniejszą Koronę Dożynkową 2022” rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został konkurs na  „Najpiękniejszą Koronę Dożynkową 2022”  organizowany przez Gminę Nysa. Do udziału w konkursie przystąpiło łącznie 11 sołectw: W kategorii korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe udział wzięły następujące sołectwa: Goświnowice, Kępnica, Konradowa, Lipowa, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Sękowice, Wyszków Śląski natomiast w kategorii korony dożynkowe ziarnkowe i prace plastyczne o tematyce dożynkowej udział wzięły sołectwa Hajduki Nyskie oraz Wierzbięcice. W dniu 25.08.2022 r. Komisja Konkursowa w składzie:
1) Marek Rymarz - Zastępca Burmistrza Nysy
2) Adam Zelent - Radny Rady Miejskiej  w Nysie
3) Joanna Czarnecka - Przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nysie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie
4) Monika Baj - Przedstawiciel Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie
5) Katarzyna Kłakowicz - Inspektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony  Zabytków Urzędu Miejskiego w Nysie
podczas objazdu po sołectwach dokonała oceny prac dożynkowych i postanowiła przyznać nagrody w kategorii:  korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe I miejsce                    - sołectwo Lipowa II miejsce                   - sołectwo Konradowa III miejsce                 - sołectwo Kępnica w kategorii: korony dożynkowe ziarnkowe i prace plastyczne o tematyce dożynkowej I miejsce                    - sołectwo Hajduki Nyskie II miejsce                   - sołectwo Wierzbięcice   Pozostałym sołectwom przyznano wyróżnienia. Spośród laureatów pierwszych miejsc Komisja Konkursowa wytypowała do reprezentowania Gminy Nysa w „Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych 2022” sołectwo Hajduki Nyskie.  

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

1:30 h 889 m

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna - Siestrzechowice

Ścieżka znajduję się w Siestrzechowicach oddalonych kilka kilometrów od Nysy i poprowadzona jest wałem Jeziora Nyskiego. Znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Na trasie ścieżki...