pl

Kalkulator efektywności energetycznej

W ramach projektu „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich” udostępniony został kalkulator efektywności energetycznej.

Kalkulator jest narzędziem, które pozwala na oszacowanie, które z elementów bilansu energetycznego budynku mają największy wpływ na koszty ogrzewania oraz jaki jest potencjał modernizacji budynku lub jego części. Kalkulator Narzędzie to nie jest programem symulacyjnym służącym do obliczania zapotrzebowania budynku na ciepło, lecz bazuje na danych o rzeczywistym zużyciu energii określonym na podstawie faktur lub danych z liczników energii. W celu dokonania analizy zachęcamy do pobrania szczegółowej instrukcji, która pomoże zebrać potrzebne dane do wykonania obliczeń.  

Polecane trasy

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...