pl

DEBATA „WEŹ MNIE DOCEŃ, A NIE OCEŃ” W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W NIWNICY

W poniedziałek, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy w ramach „Rozmów o edukacji” odbyła się debata poświęcona ocenianiu pod hasłem „Weź mnie doceń, a nie oceń”. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: Burmistrz Nysy pan Marek Rymarz, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie pani Małgorzata Leśniewska, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kopernikach pani Jolanta Kochanowska, wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Nyskiej pani Edyta Mazurek. Do udziału w debacie zaproszeni zostali uczniowie reprezentujący klasy IV – VIII, rodzice oraz nauczyciele. Warto wspomnieć, że kilka dni wcześniej przedstawiciele Rady Pedagogicznej ZSP w Niwnicy wzięli udział w Wojewódzkiej Debacie o Ocenianiu w Kędzierzynie Koźlu. Podczas debaty przedstawiony został model oceniania funkcjonujący w polskim szkolnictwie wraz z analizą wpływu ocen na poziom motywacji uczniów do nauki. Przypomniane zostały również zapisy zawarte w prawie oświatowym, informujące o celach oceniania i związanych z nimi wymaganiach wobec placówek oświatowych. Zgromadzeni goście zastanawiali się, jakie działania można podjąć, aby podnieść poziom motywacji do nauki i poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość wśród uczniów. Podkreślono konieczność modyfikacji metod pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęciach lekcyjnych. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na to, że najlepsze efekty przynosi uczenie się poprzez działanie, a każdy ma prawo do popełniania błędów i wyciągania z nich konstruktywnych wniosków. Zdaniem zebranych doskonałą alternatywą dla oceniania sumującego jest ocenianie kształtujące wspierające ucznia w procesie uczenia się, wskazujące to, co młody człowiek potrafi, a także nad czym i w jaki sposób powinien jeszcze popracować. Podczas debaty podkreślona została również rola rodziców w procesie dydaktycznym i znaczenie wsparcia z ich strony, które pomaga dzieciom nie tylko w odnoszeniu sukcesów, ale również w radzeniu sobie z niepowodzeniami. Debata spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony wszystkich jej uczestników. Podkreślono, że temat oceniania budzi wiele emocji, gdyż jest jednym z ważniejszych w polskiej szkole. Dzięki oddolnym inicjatywom możliwe są działania wspierające uczniów i uświadamiające im, że nie uczą się wyłącznie dla ocen, ale poszerzając wiedzę i zdobywając nowe umiejętności zaspokajają swoją potrzebę samorealizacji. Działania zaproponowane przez wszystkich uczestników procesu edukacyjnego biorących udział w debacie stanowią doskonałą bazę do analizy, wyciągania wniosków i wprowadzania w życie rozwiązań, które sprawią, że nauka będzie postrzegana przede wszystkim jak nabywanie kompetencji kluczowych ułatwiających start w dorosłe życie.   Informacja i foto: ZSP w Niwnicy  

Polecane trasy

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...