pl

Akcja zima - nie bądź obojętny, reaguj

W minionym tygodniu w OPS w Nysie odbyło się cykliczne spotkanie przed okresem zimowym, dotyczące spójnego systemu pomocy na rzecz osób bezdomnych, samotnych przebywających na terenie Gminy Nysa.

Akcja zima w Gminie Nysa

W dniu 3 listopada br. odbyło się spotkanie instytucji działających na rzecz osób bezdomnych, mające na celu ustalenie działań w ramach „Akcji zima”, w którym udział wzięły podmioty współpracujące w tym zakresie, tj.: Urząd Miejski w Nysie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, Starostwo Powiatowe w Nysie, Straż Miejska w Nysie, Komenda Powiatowa Policji w Nysie, Zakład Opieki Zdrowotnej w Nysie, Służba Ochrony Kolei, Prezesi Rodzinnych Ogródków Działkowych. Przedstawiciele instytucji uczestniczący w spotkaniu zapewnili, iż w okresie zimowym prowadzą zintensyfikowane działania na rzecz osób bezdomnych, mające na celu minimalizację zagrożeń jakie niesie zima i niskie temperatury, polegające m.in. na stałym monitorowaniu miejsc, w których skupiają się i przebywają osoby bezdomne. Uczestnicy spotkania zapewnili o dobrej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami, dzięki której możliwa jest szybka interwencja w stosunku do osób bezdomnych. Na terenie Nysy, funkcjonuje Noclegownia i Ogrzewalnia dla Bezdomnych w Nysie przy ul. Baligrodzkiej 7, które są w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Pracownicy Ośrodka opracowali listę miejsc, w których przebywają osoby bezdomne i wraz z dzielnicowymi i pracownikami Straży Miejskiej docierają do nich z informują o możliwościach skorzystania z Noclegowni i Ogrzewalni oraz niezbędnej pomocy. Monitoring miejsc, w których grupują się i przebywają osoby bezdomne będzie miał miejsce przez cały okres zimowy. W celu rozpowszechnienia informacji nt. miejsc pomocy osobom bezdomnym opracowano plakaty i ulotki, które zostaną rozpropagowane na terenie Gminy Nysa. Niskie temperatury powodują, iż okres zimowy jest szczególnie trudny dla osób nie posiadających swojego lokum, dlatego też, niezwykle istotne jest zabezpieczenie potrzeb osób bezdomnych, pozostających bez pomocy, do czego niewątpliwie przyczynią się prowadzone działania. Dzięki corocznym spotkaniom i stałej współpracy odpowiednich instytucji w Gminie Nysa jest zapewniony spójny system pomocy na rzecz osób bezdomnych, samotnych przebywających na terenie Gminy Nysa. NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! REAGUJ! Masz informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy – JEDEN TELEFON MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE Policja – 112 Straż Miejska – 986 – numer alarmowy Noclegownia i ogrzewalnia – 77 435 52 11

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...