pl

Budżet na przyszły rok przyjęty

Przy tylko jednym głosie sprzeciwu, Rada Miejska przyjęła ostateczny kształt projektu budżetu na rok 2023. Gmina na inwestycje przeznaczy ponad 46 milionów złotych, w tym 13 milionów na remont stadionu Polonii Nysa. - Od kilku lat jesteśmy regionalnym liderem w inwestycjach i chcemy, aby tak było w kolejnych latach – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz.

Inwestycje na dobrym poziomie

Głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu odbyło się w czasie wczorajszej sesji Rady Miejskiej. Za przyjęciem budżetu wraz z autopoprawkami zagłosowało 18 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Wcześniej zgromadzeni mogli zapoznać się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Planowane dochody gminy wyniosą ponad 270 milionów złotych, w tym dochody bieżące ponad 220 milionów złotych. Wydatki budżetowe ustalono na poziomie ponad 310 milionów. Deficyt będzie pokryty m.in. kredytami i pożyczkami oraz z wolnych środków. - Jest to na pewno budżet dostosowany do obecnej sytuacji, a więc oszczędny, bezpieczny, roztropny, ale wciąż nastawiony na inwestycje - mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. – W 2023 roku spółka NEC rozpocznie budowę ekociepłowni, dzięki czemu ciepło w naszych domach będzie tańsze. Z kolei Agencja Rozwoju Nysy zbuduje farmę fotowoltaiczną, która zapewni tani prąd dla całej gminy. Dzięki odwadze i determinacji naszych wszystkich spółek, na pewno będzie poprawiać się jakość życia mieszkańców. Ponad 750 tys. będzie kosztować dalsza rozbudowa monitoringu miejskiego. W planach jest m.in wymiana części wysłużonych kamer. Część środków przesunięto z roku bieżącego na dokończenie w kolejnym. Mowa m.in. o budowie Centrum Przesiadkowego, rewitalizacji placu im. Generała G. Klapki, czy też rozpoczętej niedawno budowie tężni solankowej na Placu Paderewskiego. Co istotne, 27 milionów złotych na inwestycje będzie pochodzić z pozyskanych dotacji. Gmina czeka na rozstrzygnięcia kolejnych postępowań oraz na ogłoszenie kolejnych konkursów m.in. w ramach Polskiego Ładu, czy też Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozwoli to na sięganie po kolejne środki na niezbędne remonty ulic. Na przebudowę czeka m.in. skrzyżowanie ul. Grodkowskiej z Franciszkańską. W załączniku inwestycyjnym do budżetu wpisano m.in. budowę dróg w Jędrzychowie, przebudowę drogi w Hajdukach Nyskich, czy też opracowanie koncepcji przebudowy drogi w Siestrzechowicach. Gmina chce również kontynuować budowę tzw. bezpiecznych przejść dla pieszych oraz program wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Tylko w tym roku udało się wymienić ponad 450 opraw w mieście.

Rozwój mieszkalnictwa

Gmina w 2023 roku przeznaczy 21 milionów na rozwój mieszkalnictwa na osiedlu przy ul. Orląt Lwowskich. W 2023 roku zacznie się również budowa nowych budynków przy Szlaku Chrobrego. Gmina konsekwentnie stawia w ten sposób na wsparcie młodych osób szukających własnego lokum. Nie maleje zainteresowanie na mieszkania choćby przy ul. Kramarskiej i Wałowej. - Niestety wojna w Ukrainie i kryzys gospodarczy zatrzymał wiele inwestycji mieszkaniowych – mówi Burmistrz Nysy. - Dlatego chcemy pomóc nyskim rodzinom, które nie mają zdolności kredytowej, budując mieszkania komunalne i w formule SIM, czyli mieszkania na wynajem z opcją wykupu na własność. W okresie najbliższych 3-5 lat zbudujemy blisko 500 takich mieszkań. W przyszłorocznym budżecie na fundusz sołecki zabezpieczono kwotę 875 tys. zł. Przewidziano też remonty i doposażanie świetlic wiejskich.

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...