pl

Porządek obrad IV Sesji Młodzieżowej Rady w Nysie

W dniu 17 stycznia 2023 r.,  o godz. 12.00 odbędzie się IV Sesji Młodzieżowej Rady w Nysie.

Porządek obrad

IV Sesji Młodzieżowej Rady w Nysie

w dniu 17 stycznia 2023 r., godz. 12.00

  1. Sprawy organizacyjne:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Młodzieżowej Rady w Nysie. 3. Przyjęcie proponowanego planu pracy Młodzieżowej Rady w Nysie na rok 2023. 4. Przedstawienie informacji w sprawie aktualnych inwestycji zawartych w budżecie gminy na rok 2023. 5. Dyskusja w sprawie propozycji stworzenia muralu w Nysie. 6. Dyskusja w sprawie organizacji targów edukacyjnych. 7. Przedstawienie informacji na temat działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 8. Dyskusja na temat organizacji międzyszkolnego turnieju gier e-sportowych. 9. Wolne wnioski i zapytania 10. Zakończenie obrad  

Biuro Rady

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...