pl

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kopernikach

Burmistrz Nysy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kopernikach. Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kopernikach”  na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 (parter), tel. 77 40 80 649 w terminie do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 14.00. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej na adres: nysa@www.nysa.pl Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...