pl

Porządek obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LXXIII

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 26 maja 2023 roku, godz. 13.00

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok
  3. Zakończenie obrad.
 

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...