pl

Projekt wspólne wykorzystanie systemów kamer

Gmina Nysa wraz z polskimi i czeskimi partnerami zrealizowała transgraniczny projekt pn. „Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech” / „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Celem projektu było stworzenie systemowego i trwałego instytucjonalnie narzędzia do monitorowania i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa regionu przygranicznego Jeseník-Nysa za pomocą transgranicznego współdzielenia kamer.

W tym celu powołano grupę ekspertów, która na zorganizowanych pięciu spotkaniach (wspólne warsztaty – Gmina Nysa zorganizowała warsztaty w dniach 9-10.11.2022 r.) przeanalizowała aktualne uwarunkowania prawne i ograniczenia w zakresie obsługi nagrań z kamer, danych analitycznych z systemów kamer oraz stosowania bezzałogowych statków powietrznych w Czechach i Polsce.

Na podstawie analizy uwarunkowań krajowych oraz możliwości udostępniania danych (w nagłych przypadkach dane zanonimizowane, dane analityczne) zostały określone warunki techniczne i organizacyjne dla wspólnego wykorzystania systemu kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem specyfikacji kamer. Wszystko to ujęte zostało w dokumencie „Definicja warunków prawnych w projekcie” opracowanym na zakończenie projektu.

[caption id="attachment_33247" align="aligncenter" width="800"]Warsztaty Gminy Nysa Warsztaty Gminy Nysa[/caption] [caption id="attachment_33248" align="aligncenter" width="800"]Warsztaty Gminy Nysa Warsztaty Gminy Nysa[/caption]

W ramach projektu w celu wsparcia praktycznego zastosowania systemów kamer została stworzona bezpieczna platforma techniczna z interfejsem, który pozwoli na współdzielenie nagrań z kamer lub wyjść analitycznych z nagrań z kamer z istniejącymi systemami.

[caption id="attachment_33254" align="aligncenter" width="800"]Testy platformy podczas ćwiczeń HRANICE-23. Testy platformy podczas ćwiczeń HRANICE-23.[/caption]

W ramach testów platformy w ramach projektu pozyskano elementy kamer oraz środki bezzałogowe do weryfikacji możliwości udostępniania wybranych danych. Gmina Nysa jako partner pozyskała nowe kamery do monitoringu miejskiego w celu zmodernizowania wyeksploatowanych, najstarszych użytkowanych kamer znajdujących się na terenie miasta. Ponadto gmina pozyskała dla celów zarządzania kryzysowego oraz realizacji zadań Straży Miejskiej lekki dron DJI Mini 3 Pro.

[caption id="attachment_33249" align="aligncenter" width="600"]Dron DJI Mini 3 Testy platformy podczas ćwiczeń HRANICE-23.[/caption] [caption id="attachment_33250" align="aligncenter" width="600"]Jedna z nowych kamer monitoringu. Jedna z nowych kamer monitoringu.[/caption]

Warto wspomnieć, że partner wiodący projektu HZS Olomouckého kraje pozyskał w ramach projektu, kluczowego drona ELIOS 2 do realizacji działań wewnątrz budynków, a ponadto strażacy pozyskali kamery mobilne. Miasto Jesenik zakupiło mobile punkty kamerowe, a Gmina Głuchołazy zakupiła lekkiego drona oraz kamery do monitoringu miejskiego, w tym kamery rejestrujące ruch pojazdów (mających m.in. funkcje szczytywania tablic). Ostatni z partnerów Policja Republiki Czeskiej Województwa Ołomunieckiego skupił się na pozyskaniu kamer do monitorowania ruchu pojazdów, a także na stworzeniu wspólnej dla wszystkich partnerów platformy do wymiany nagrań z pozyskanych sprzętów kamerowych. Wszystko to ma się przyczynić efektywnego i skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych.

[caption id="attachment_33255" align="aligncenter" width="800"]Dron ELIOS 2 Dron ELIOS 2[/caption]

Realizując założenia projektu, Polscy partnerzy – Gmina Nysa oraz Gmina Głuchołazy, w dniu 16 marca 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Nysie, zorganizowali dzień prezentacji projektu. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia projektu z naciskiem na pozyskany sprzęt. Tuż po prezentacji odbył się pokaz zakupionego drona przez Gminę Nysa, a także goście odwiedzili Centrum Monitoringu Miejskiego znajdujące się w Straży Miejskiej w Nysie, gdzie mogli zobaczyć m.in. jak funkcjonują nowe pozyskane kamery.

[caption id="attachment_33251" align="aligncenter" width="800"]Dzień prezentacji w Nysie. Dzień prezentacji w Nysie.[/caption] [caption id="attachment_33252" align="aligncenter" width="800"]Dzień prezentacji w Nysie. Dzień prezentacji w Nysie.[/caption]

Powstały system, oparty na współpracy partnerów umożliwi efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w rejonach przygranicznych, poszerzy możliwości wzajemnego informowania się o zagrożeniach i zagrożeniach spowodowanych zarówno przez wpływy antropogeniczne, jak i naturalne. System będzie również przydatny na potrzeby zarządzania kryzysowego i współpracy służb ratowniczych. Autoryzowani użytkownicy zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej będą mogli szybko i skutecznie zareagować na sytuację i zmniejszyć jej negatywne skutki.

Warto wspomnieć, że w dniach 14-15 lutego 2023r. na przejściu granicznym Głuchołazy – Mikulovice odbyły się międzynarodowe ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem „HRANICE-23”. W ćwiczeniach udział wzięły służby ratunkowe ze strony Polskiej i Czeskiej. Podczas ćwiczeń zrealizowano kilka epizodów. Pierwszym z nich był wypadek samochodu osobowego z samochodem ciężarowym „cysterną” przewożącą substancję chemiczną. Drugi epizod dotyczył katastrofy budowlanej – zawalenie budynku.

Ćwiczenia te pokazały ciągłą i nieustającą współpracę transgraniczną pomiędzy służbami z Republiki Czeskiej oraz Polski. W ćwiczeniach uczestniczyli także partnerzy projektu „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych”. Ponadto wykorzystany został zakupiony w ramach projektu sprzęt m.in. bezzałogowe statki powietrzne (drony).

https://www.youtube.com/watch?v=p0n9CChekxg

 Partnerami projektu byli:

  • Straż Pożarna i Ratownicza Województwa Ołomunieckiego – partner wiodący projektu
  • Miasto Jeseník
  • Okręgowa Dyrekcja Policji Obwodu Ołomunieckiego
  • Gmina Nysów
  • Gmina Głuchołazy

Całkowite wydatki budżetowe projektu wyniosły 248.115,00 €, pokrycie finansowe realizacji projektu zostało zapewnione ze środków własnych partnerów projektu oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 210 897,75 €. Realizacja projektu nastąpiła w latach 2021 – 2023. Całkowita wartość projektu przypadająca na partnera projektu Gminę Nysa to 52.230,00 €. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...