pl

Stypendia za osiągnięcia artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2022/2023

Burmistrz Nysy przyznał stypendia za osiągnięcia artystyczne 20 uczniom. Na podstawie uchwały nr LVII/856/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2752 oraz z 2020 r. poz. 1836) Burmistrz Nysy przyznał stypendia 20 uczniom.   Wykaz uczniów, którym Burmistrz Nysy przyznał stypendium:
lp. imię i nazwisko ucznia
1 Maja Bąkowska
2 Filip Brzeźnicki
3 Natalia Chwastek
4 Laura Goryczka
5 Oliwia Grzegorek
6 Oliwia Haupka
7 Kornelia Kalisz
8 Maja Krawczyk
9 Zofia Krawczyk
10 Julian Krawczyk
11 Emilia  Kubica
12 Julia Łapińska
13 Natalia Maślej
14 Laura Mazurkiewicz
15 Zuzanna  Nowak
16 Katarzyna Stawik
17 Michalina Szydłowska
18 Anna  Trytko
19 Emilia  Trytko
20 Justyna Wolańska

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...