pl

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze w Żłobku Miejskim nr 1 Nysie

Burmistrz informuje, że w wyniku  otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Żłobku Miejskim nr 1 Nysie do zatrudnienia na stanowisku dyrektora została wybrana Pani Violetta Faltyn-Malecka zamieszkała w Grodkowie. Uzasadnienie wyboru: Do naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 w Nysie aplikację złożyły dwie osoby. Jedna aplikacja spełniła wymagania niezbędne i formalne oraz została dopuszczona do drugiego etapu naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej dokonała oceny kandydatki w skali od 0  do 10 punktów. Komisja przyznała Pani Violecie Faltyn-Maleckiej  10,0 pkt.  Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą  znajomością zagadnień, gwarantującą prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 w Nysie.  

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....