pl

Zarządzenie nr 2239/2024 Burmistrza Nysy - konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 w Nysie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2239/2024 Burmistrza Nysy z dnia 18 stycznia 2024 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 w Nysie prowadzonego przez Gminę Nysa. Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 30.

§2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Kordian Kolbiarz

Burmistrz Nysy

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...