pl

Burmistrz złożył ślubowanie. Jolanta Trytko-Warczak Przewodniczącą Rady Miejskiej

Dziś o godzinie 14.00 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Miejskiej w Nysie. Obrady otworzył najstarszy radny, Antoni Hasenbeck. W czasie obrad trzeci raz na Burmistrza Nysy został zaprzysiężony Kordian Kolbiarz.

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Nysie

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Zofia Kajling - Rudzka wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Po powołaniu komisji skrutacyjnej, radni wybrali Przewodniczącego RM. Została nim radna Jolanta Trytko-Warczak z Platformy Obywatelskiej. W prowadzeniu obrad w czasie tej kadencji będą pomagać jej: Sebastian Jankowicz, Adam Zelent i Jacek Czuchraj. - Jest to dla mnie duży zaszczyt i odpowiedzialność - mówi Jolanta Trytko-Warczak. - Na pewno będę starała się łączyć ludzi. W czasie sesji odbyło się także ślubowanie Burmistrza Nysy, którzy stanowisko piastuje trzeci raz.
- Przed nami wiele pracy i liczę na to, że w Radzie Miejskiej podziały partyjne nie będą obowiązywać. Musi być pełna zgoda w kluczowych dla Nysy projektach. Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym, a zwłaszcza tym, którzy po raz kolejny ciężką pracą zdobyli zaufanie mieszkańców naszej gminy - powiedział po ślubowaniu Kordian Kolbiarz.
W momencie publikacji artykułu Rada Miejska ustala powołanie i skład liczebny komisji, tj. Komisję Kultury i Kultury Fizycznej, Komisję Oświaty i Polityki Społecznej, Komisję Finansów, Komisję Urbanistyki i Rolnictwa Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisję Rewizyjną.  

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...